Chairman Emeritus Shri. N.B.H.Kulkarni
Chairman EmeritusDr. P. M. Kamath
President Shri. Shrinivas Gopal Mokashi
ChairmanShri. Ramesh K Chiniwar
Vice – Chairman Shri. Shriram Kulkarni
Vice – Chairman Shri. Krishna H. Deshpande
Hon. Gen. Secretary Adv. Vijay B. Kulkarni
Hon. Secretary Shri. Dattatraya K. Mule
Hon. Jt . Secretary Smt. Nirupa Jorapur
Hon. Treasurer Shri. Anand Katageri
Hon. Dy.Treasurer Shri. Raghavendra Vasant Kulkarni

Members

  • Dr. Arundhati G. Hoskeri
  • Dr. Veerendra S. Adigal
  • Shri Ajit M. Deshpande
  • Shri Ajit B. Umrani
  • Ms. Grace Noronha
  • Shri Sanjeeva. M. Gornal
  • Shri K P Jayateerth
  • Shri Surendra Kamanhalli
  • Shri Jayant Patki